банк


банк
I -у, ч.
1) Кредитно-фінансова установа, яка зосереджує кошти і капіталовкладення, надає кредити, здійснює грошові розрахунки між підприємствами або приватними особами, регулює грошовий обіг у країні, в тому числі випуск (емісію) нових грошей.
••

Акце́птний банк — банк, який надає кредити під вексельне забезпечення.

Акціоне́рний банк — банк, статутний капітал якого формується внаслідок емісії та продажу акцій.

Банк ба́нків — центральний банк, який контролює діяльність інших банків та фінансово-кредитних інститутів.

Банк міжнаро́дних розраху́нків — міжнародна валютно-кредитна організація, яка проводить комерційні операції для центральних банків.

Банк ро́звитку — спеціальні державні та напівдержавні (рідше приватні) інвестиційні інститути, які займаються довгостроковим кредитуванням промисловості, сільського господарства, будівництва та ін. галузей.

Ба́нки спожи́вчого креди́ту — тип банків, які функціонують в основному за рахунок кредитів, одержаних в комерційних банках, та видачі короткотермінових та середньотермінових позик на придбання дорогих товарів тривалого користування та ін.

Валю́тний банк — банк, якому надано право купівлі та продажу іноземної валюти.

Депози́тний банк — поширений вид банків, які здійснюють операції в основному за рахунок залучених депозитів.

Держа́вний банк — кредитна установа, що знаходиться у власності держави.

Емісі́йні ба́нки — центральні або інші державні банки, наділені монопольним правом випуску (емісії) готівки.

Земе́льні ба́нки — банки, які видають довготермінові позики в основному під заставу землі.

Змі́шані ба́нки — а) банки з участю іноземного капіталу; б) напівдержавні банки.

Зовнішньоторгове́льний банк — різновид спеціальних інститутів, які здійснюють кредитування експорту, страхування експортних кредитів.

Інвестиці́йний банк — спеціалізована кредитна установа, яка залучає довготермінові кредити і надає їх у розпорядження позичальникам (підприємствам і державі) шляхом випуску облігацій та інших видів боргових зобов'язань.

Інноваці́йний банк — різновид комерційного банку, головне завдання якого фінансувати та кредитувати запровадження винаходів та інновацій, спрямованих на зростання технічного рівня виробництва.

Іпоте́чний банк — банк, який надає довготермінові кредити під заставу нерухомості.

Квазідержа́вний банк — недержавний, приватний банк, що його контролює держава.

Клі́ринговий банк — банк – член розрахункової (клірингової) палати; надає послуги по відкритхм у ньому рахунках – ведення відомостей стану матеріальних цінностей, одержання та постачання цінних паперів, здійснення виплат та розрахунків.

Комерці́йний банк — банк, який спеціалізується на короткотерміновому кредитуванні промисловості та торгівлі, а також на різних видах банківського обслуговування приватної клієнтури.

Консорціа́льний банк — спільне багатонаціональне підприємство акціонерного типу, що належить декільком банкам, фінансовим компаніям.

Кооперати́вні ба́нки — спеціальні кредитно-фінансові інститути, що їх створюють товаровиробники на пайових засадах.

Націона́льні ба́нки — центральні банки країн або комерційні банки (США), діяльність яких регулюється державою.

Оща́дний банк — кредитна установа, основна функція якої – залучати грошові заощадження та тимчасово вільні кошти населення.

Транснаціона́льні ба́нки — великі кредитно-фінансові комплекси, які володіють зазвичай широкою мережею зарубіжних представництв, що контролюють за підтримки держави валютні та кредитні операції на світовому ринку.

Універса́льні ба́нки — кредитні установи, які здійснюють усі основні види банківських операцій.

Уповнова́жені ба́нки — банки, які представляють інтереси уряду своєї країни у міжнародних валютно-кредитних організаціях.

Федера́льний резе́рвний банк — банк, який здійснює банкнотну емісію, касове обслуговування федерального бюджету, купівлю-продаж урядових цінних паперів та ін; виступає в ролі банкіра уряду.

2) У деяких картярських іграх – поставлена на кін сума грошей.
••

Держа́ти (трима́ти) банк — вести гру, маючи в своєму розпорядженні всю поставлену на кін суму.

3) Назва азартної гри в карти; банчок.

II -а, ч.
1) Зібрання, фонд яких-небудь даних, що використовуються з інформаційною, пошуковою та іншою метою.
••

Банк да́них — комплекс універсальних програм, що використовуються для збереження і пошуку інформації за допомогою ЕОМ.

Банк моде́лей — набір математичних моделей, що сприяють, зокрема, прийняттю оптимальних маркетингових рішень.

Банк програ́м — сукупність програм або пакетів програм, що використовуються централізовано для однієї предметної області.

2) Сховище підданих консервації органів і тканин людини, тварин, що використовуються при трансплантації та з дослідницькою метою, а також клітин різних організмів або рослин.
••

Ге́нний банк , Банк ге́нів — сховище законсервованого насіння рослин, яке створюється для збереження розмаїття рослинного світу.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Синонимы:

Смотреть что такое "банк" в других словарях:

 • банк — банк, а …   Русский орфографический словарь

 • банк —  БАНК    , а, м.    1. Название карточной игры, в которой ставят деньги на любую карту, выигрывающую на правой, проигрывающую на левой стороне.    ◘ В кабинете хозяина кипела чертовская игра: на двух больших круглых столах играли в банк. С… …   Карточная терминология и жаргон XIX века

 • банк — банчок, банчишко, банчик, авалист, копилка Словарь русских синонимов. банк сущ., кол во синонимов: 48 • авалист (2) • …   Словарь синонимов

 • банк — а, м. banc m., нем. Bank <ит. banco. 1. В Зап. Европе частное или государственное учреждение, занимающееся обменом денег, приемом и выдачей вкладов и ссуд, переводом и выплатой сумм и проч. Сл. 18. Заняли у добрых людей, иное в банке больши… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • БАНК — (ит. фортифик.). Низкий парапет без амбразур, через который производится пальба из пушек. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. БАНК (итал. banco скамья, стол). 1) учреждение, являющееся высшей формой… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • БАНК — (bank) Финансовое учреждение, основной сферой деятельности которого являются денежно кредитные операции. Банки заимствуют средства, принимая вклады (deposits) от населения и других финансовых учреждений. С другой стороны, для фирм, потребителей и …   Экономический словарь

 • БАНК — а; м. [франц. banque из итал.]. 1. Финансовое учреждение, сосредоточивающее денежные средства и накопления (вклады), предоставляющее кредиты, осуществляющее денежные расчёты между предприятиями или частными лицами. Класть, переводить деньги в б.… …   Энциклопедический словарь

 • БАНК — (bank) Коммерческий институт, имеющий разрешение принимать вклады. Банки преимущественно производят и получают платежи от имени своих клиентов, принимают депозиты и предоставляют краткосрочные ссуды частным лицам, компаниям и другим организациям …   Финансовый словарь

 • БАНК — БАНК, банка, муж. (от итал. banca). 1. Кредитное учреждение, располагающее большим капиталом и производящее различные финансовые операции. Государственный банк. Положить деньги в банк. 2. В азартных карточных играх поставленные на кон деньги, с… …   Толковый словарь Ушакова

 • банк — сущ., м., употр. часто Морфология: (нет) чего? банка, чему? банку, (вижу) что? банк, чем? банком, о чём? о банке; мн. что? банки, (нет) чего? банков, чему? банкам, (вижу) что? банки, чем? банками, о чём? о банках 1. Банком называется учреждение,… …   Толковый словарь Дмитриева

 • Банк — (bank) Коммерческий институт, занимающийся различного рода финансовыми операциями. Банки преимущественно производят и получают платежи от имени своих клиентов, принимают депозиты и предоставляют краткосрочные ссуды частным лицам, компаниям и… …   Словарь бизнес-терминов

Книги

Другие книги по запросу «банк» >>